โรงเรียนอนุบาลกระบี่นายสุเทพ เปียกบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่

  

โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่
28-30 ธันวาคม 2558

โรงเรียนได้ต้อนรับท่านผอ.สุเทพ เปียกบุตร มาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 19 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนได้เข้าร่วมนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ชเสกสรร ยอดสนิท นักเรียน
โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลกระบี่ที่สามารถ
คว้าเหรียญทองแดงคณิตศาตร์โอลิมปิก 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย
เพื่อมาทำ MOC กับทางโรงเรียน ณ
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่(ที่เดิม)

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้ทำการต้อนรับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจาก
JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG
ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม) โดยเป็น
ความร่วมมือจากการทำ MOC ระหว่างกันนักเรียนหลักสูตรภาคปกติ (ป.1 - ป.6) และ นักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลกระบี่(ที่ใหม่) โดย
ป.1 - ป.2 เรียนที่อาคาร 1 อาคารสัตตบงกช
ป.3 - ป.4 เรียนที่อาคาร 3 ชั้น อาคารอุบลชาติ
ป.5 - ป.6 เรียนที่อาคารใหม่ อาคาร 4

 
 
 
นายวิรัช เกี่ยวข้อง
 
ระธานคณะกรรมการสถานศึกษ
 
   
   
 
 
 
กลุ่มงาน
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
     
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 และ ตำบลไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-610026 , 075-620844 E-mail : abk@windowslive.com