เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก :::::::::::โรงเรียนมาตรฐานสาก


นายสุเทพ เปียกบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่

 
 การเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ทางโรงเรียนจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม) 

เปิดภาคเรียน ทุกระดับชั้นเป็นทางการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 นักเรียนหลักสูตรภาคปกติ (ป.1 - ป.6) และ นักเรียน
โครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้าเรียน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่ใหม่) โดย

ป.1 - ป.2 เรียนที่อาคาร 1 อาคารสัตตบงกช

ป.3 - ป.4 เรียนที่อาคาร 3 ชั้น อาคารอุบลชาติ
ป.5 - ป.6 เรียนที่อาคารใหม่ อาคาร 4

สุดท้ายนี้ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ ผู้ปกครองนักเรียนในการรับ - ส่ง บุตรหลาน ให้เข้า - ออกให้ถูกทาง เพื่อ ความสะดวกแก่ทุกคน

 

 
 
นายวิรัช เกี่ยวข้อง
 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงาน
 
 
 
 

 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
     
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 และ ตำบลไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-610026 , 075-620844 E-mail : abk@windowslive.com