ขอขอบพระคุณ

คณะครู , นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกระบี่  ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองสายชั้น  ป. 5 

ปีการศึกษา  2553  บริจาคชุดม้านั่งจำนวน  18  ชุด  เป็นเงิน  21,600  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาท)

ซึ่งกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย

นางสุทธดา  บุญเอ่งฉ้วน   ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ   ได้แก่

Text Box:  1  นายพิเชฐ   พันธ์จินา

2  นายชิตชนินทร์  นิยมไทย

3  นายสมรักษ์   เอ่งฉ้วน

ประชาสัมพันธ์  ได้แก่

1  นางทิพวรรณ    เหมทานนท์

2  นางกาญจนา   จิตเพ็ชร

3  นายชาญวิทย์   จันทร์รักษ์

เลขานุการ   ได้แก่

1  นางสวิตตา  วิไลลักษณ์

2  นางประทิ่น  ยิ้มหิ้น

เหรัญญิก  ได้แก่

1  นางยุวดี  นิลเพชร

2  นางสุณี   มหากิตติคุณ (ผู้ช่วยเหรัญญิก)

 

canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale