คณะผู้บริหารจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมทำ MOU

ข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน

ระหว่างโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และ โรงเรียนในเขตซุ่นเต๋อ เมืองฝอซาน

สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนสาธิตต้าเหลียง ฝ่ายประถมศึกษา

(Daliang Experimental Primary School)

ผู้อำนวยการ : Mr.Zheng Liang

2. โรงเรียนอนุบาล(ศิลปะ) ซันซายน์ (Sunshine (Art) Kindergarten)

ผู้อำนวยการ : Ms.Xiao Ying

3. โรงเรียนอนุบาลนานาติ เล่อเอ๋อ (LeEr International Kindergarten)

ผู้อำนวยการ : Ms.Yang Xi E

โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ดังต่อไปนี้

1. คุณพญอม จันนิ่ม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกระบี่

ตัวแทนสำนักงานวัฒนธรรมจ.กระบี่

2. คุณจรนศักดิ์ เจียงจีรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑

3. คุณวินัย ดินแดง ปลัดอำเภอเมืองกระบี่ ตัวแทนนายอำเภอเมืองกระบี่

4. คุณชลธิชา พยัคฆ์พงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ สำนักปลัดประทรวงศึกษาธิการ

โดย ผู้อำนวยการสุเทพ เปียกบุตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการทำMOU

เชิญคุณสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกอบจ.กระบี่ กล่าวต้อนรับในนามจ.กระบี่ และ

เชิญคณวิรัช เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กล่าวต้อนรับในนามโรงเรียน

อ้างอิง

 
   
 
นายสุเทพ เปียกบุตร
 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่
 
 
 
นายวิรัช เกี่ยวข้อง
 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 
กลุ่มงาน
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
 
 
canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale