โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทรศัพท์ 075620844
ดอกบัวสารอนุบาลกระบี่
ดอกบัวสารอนุบาลกระบี่ วันที่23พ.ค.2565
ดอกบัวสารอนุบาลกระบี่ วันที่20พ.ค.2565