ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมลูกๆชาวอนุบาลกระบี่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบเจียระไนเพชร โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมลูกๆชาวอนุบาลกระบี่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบเจียระไนเพชร โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (Intensive Program : SMT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบเจียระไนเพชร
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,15:07   อ่าน 515 ครั้ง