ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.กระบี่ ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 1 (3 ปี) และชั้นอนุบาล 2 (4ปี)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการ Engish Program โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ชั้นปฐมวัย ปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ชั้นปฐมวัย ปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program
ประกาศ การรับนักเรียน ประจำปี 2566
การรับนักเรียน ปีการศึกษา2566
ประกาศโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ แบบหลังคาคลุมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
ดอกบัวสารอนุบาลกระบี่
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ แบบหลังคาคลุมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา2564
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา2564
แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
ประกาศผลการจับฉลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนขั้นอนุบาล ปีที่ 2 (ภาคปกติ)โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (ภาคปกติ)โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศเรียนonline ระหว่างวันที่14-18ก.พ.65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ประเมินพัฒนาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 (EP) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ประเมินพัฒนาการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (EP) ประจำปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจร.ร.
การรับนักเรียนปีการศึกษา2565