รายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้และมีสิทธิเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา2564  
 

 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อคัดเลือกเข้าชั้นเรียน ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2  
 

 
  ประกาศผลสอบนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
   
     
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 โครงการ English Program  
 

 

 

 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการ English Program