> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

 

 

 

 

 

นางอภิญญา พรหมเพ็ญ
หัวหน้าสายชั้น และ ครูประจำชั้น ป.2/3

 


นางสาวอภิษฎา นวลสมศรี
ครูประจำชั้น ป.2/1


นางรัตนา สุนทร
ครูประจำชั้น ป.2/2


นางสาวสุพัตรา ไกรนรา
ครูประจำชั้น ป.2/4


นางนิตยา สาโรจน์
ครูประจำชั้น ป.2/5

นางยุพล ชูแก้ว
ครูประจำชั้น ป.2/6

นส.วรรณิษา ทับไทร

 

นางพรทิพย์ สุวรรณชาตรี

นายบทมากร ถาวรสิน

นายสมชาย ห้วยลึก