> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

 

 

 

 

 

นางสุภาพ เกี่ยวพันธ์
หัวหน้าสายชั้น และ
ครูประจำชั้น ป.5/3

 

นางสาวจิราพร ช่วยคิด
ครูประจำชั้น ป.5/1

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวีณา บุตรรักษ์
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางพิชชาภา บุญฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.5/4

นางพรรณี กิ่งเล็ก
ครูประจำชั้น ป.5/5

นางสาวปิยะนุช ช่างเรือ
ครูประจำชั้น ป.5/6

นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร

นางสาวรุ่งทิวา บุญเสน