> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

 

 

 

 

 


นางสาวพรรณี กิ่งเล็ก
หัวหน้าสายชั้น และ
ครูประจำชั้น ป.5/5

 

นางสาวจิราพร ช่วยคิด
ครูประจำชั้น ป.5/1

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวีณา บุตรรักษ์
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางบุษนีย์ ภูมิภมร
ครูประจำชั้น ป.5/3


นายธนพัต รักษาจิตร
ครูประจำชั้น ป.5/4

นางสาวรุ่งทิวา บุญเสน
ครูประจำชั้น ป.5/6

นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร
ครูพิเศษ วิชา นาฏศิลป์