โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทรศัพท์ 075620844
คณะผู้บริหาร

นายสุเทพ เปียกบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนันทนัช ศิริแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสารพี ศรีทัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสิริพรรณ แซ่ด่าน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา