รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
โครงการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

 

1. ดร.กฤตพร  บุษย์เพชร                           ประธานเครือข่าย

2. นางสุทธดา  บุญเอ่งฉ้วน                        รองประธาน

3. นางชนาภรณ์  ทองฤทธิ์                         เหรัญญิก

4. นายชัยศตวรรษ   กิรติภักดีกุล                 ผู้ช่วยเหรัญญิก

5. นางสาวศศิมา  นาพนัง                          กรรมการ

6. นางสายัญต์  จันตะหล้า                         กรรมการ

7. นางสร้อยสุดา  กำลังดี                           กรรมการ

8. นางสุวดี   ผิวดี                                    กรรมการ

9. นางจุฑาภรณ์  สว่างเมฆ                        กรรมการ

10.นางสายใจ  สีแดง                               กรรมการ

11.นางสาววิชชุดา  กราบบุญมา                  กรรมการ

12.นางจันทิรา  ภูมิสุทธาผล                       กรรมการ

13.นายอภิรักษ์  เกิดทรัพย์                         กรรมการ

14.ร.ต.ท.วีรพันธ์  คงพูล                           กรรมการ

15.นายกิติศักดิ์  ชีช้าง                              กรรมการ

16.นางวศิกิตา  หิรัญ                                กรรมการ

17.นางสำอาง  ว่องเกษฎา                         กรรมการ

18.นายสมหมาย  แย้มยิ่ง                          กรรมการ

19.นางสุรีพร  ดำดี                                  กรรมการ

20.นางธนพัชร   สมใจ                              กรรมการ

21.นายธนะสิทธิ์  เกกินะ                           กรรมการ

22.นายนิกร  เรืองสงค์                              กรรมการ

23.นายจักราวุธ  สรรเสริญ                         กรรมการ

24.นางวโรชา  วิทยานุกร                          กรรมการ

25.นางเกรียงศักดิ์  กำลังดี                         กรรมการ

26.นางกันตา  ธีระชนาธาร                         กรรมการ

26.นายสมบูรณ์  แต่งเกลี้ยง                       กรรมการและเลขานุการ

27.นางสารพี  ศรีทัน                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

28.นางแก้วตา  ประภาส                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale