รายงานการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย..
นางแก้วตา  ประภาส
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

 

 

 

 

รายงานการอบรม

 

กิจกรรม /  โครงการ      ประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                       วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ     ตั้งแต่    สิงหาคม ๒๕๕๕  ถึง    สิงหาคม  ๒๕๕๕

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

                ตามที่ ข้าพเจ้านางแก้วตา  ประภาส ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่    สิงหาคม ๒๕๕๕  ถึง    สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร นั้น

                บัดนี้การประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แล้วเสร็จจึงขอรายงานดังนี้

๑.      ด้านความรู้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม กับครูวิทยาศาสตร์สอนดีทุกเครือข่าย

๒.    ด้านการพัฒนา ได้รับการฝึกเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์จากวิทยากร และครูผู้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการผลิตนวัตกรรม ได้เข้าร่วมเครือข่ายครูวิทย์สอนดี ได้รับการฝึกความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๓.     การเผยแพร่  ได้นำความรู้มาเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงาน  และได้นำนวัตกรรมของตนเองไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายครูวิทย์สอนดี

 

ในการอบรมครั้งนี้ใช้งบประมาณจากส่วนกลางเป็นค่าเดินทางภาคพื้นดิน,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร

 

จึงเรียนมาโปรดทราบ

 

                                                                                                ลงชื่อ....................................ผู้รายงาน

                                                                                                         (นางแก้วตา  ประภาส)

                                                                                     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่

                                                                                                                  สิงหาคม  ๒๕๕๕

 

ภาคผนวก

สอบถามเพิ่มเติม  อ.ดุจดาว  ทิพย์มาตย์

 

     นางแก้วตา  ประภาส              ร.ร.อนุบาลกระบี่                 สพป.กระบี่          

    น.ส.สุกัญญา  อดิษะ                ร.ร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กทม.

นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์  ร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์   สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

    น.ส.กาญจนา  ทัดสวน           ร.ร.บ้านท่ามะกา                                                สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

    น.ส.อัญธนา  โพธิ์ศรี               ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ                            สพป.กาญจนบุรี เขต ๓

นางสิษฐี  อินทรฉาย                   ร.ร.อนุบาลหนองปรือ                                     สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

    นายธวัชชัย  เครือศรี               ร.ร.บ้านห้วยยาง                                               สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

                                                       ร.ร.                                                                      สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

                                                        ร.ร.                                                                      สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

๑๐  นางดารุณี  หิรัญพันธุ์             ร.ร.วัดคูยาง                                                       สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

๑๑  นางสุฑาภรณ์  พินิจฑะ          ร.ร.อนุบาลคลองลาน                                      สพป.กำแพงเพชร เขต ๒

๑๒ นางสุภาวดี  ศิริสุทธิ์               ร.ร.อนุบาลขอนแก่น                                        สพป.ขอนแก่น เขต ๑

๑๓  นางอัมพร  แก้วมาตย์             ร.ร.บ้านป่างิ้วหนองฮี                                      สพป.ขอนแก่น เขต ๒

๑๔  นางกรรณิการ์  หล้าธรรม      ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้ง                                 สพป.ขอนแก่น เขต ๓

๑๕ นางมะลิไพ  นามแสง             ร.ร.บ้านวังชัย                                                    สพป.ขอนแก่น เขต ๔

 

 

                                        ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0143.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0284(1).JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0328(1).JPG

 

 

 

 

DSC_0004.JPGDSC_0107.JPG

canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale