รองธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
มอบเกียรติบัตรสสวท.ให้กับนร.โครงการวิทย์-คณิต ที่ได้คะแนนสูง