รองสารพี กมลเนตร
มอบเกียรติบัตรของสำนักทดสอบบัณฑิตแนะแนวให้กับนร.โครงการวิทย์-คณิต ที่ได้คะแนนสูง